Clubcross zaterdag 19 mei.

Aanstaande zaterdag 19 mei staat de 3e clubcross alweer op de agenda, dit nadat de eerste is afgelast en is verplaatst naar 25 augustus. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur en de trainingen zullen om 12.30 uur beginnen. KLIK HIER voor de lijst met rijders die voor deze clubcross een vlaggenist dienen te verzorgen.

Hemelvaartsdag circuit gesloten.

Aanstaande donderdag (10 mei) is het circuit de Lage Pasbroek i.v.m. hemelvaartsdag gesloten.

Clubcross 28-4

Aanstaande zaterdag 28 april staat de 2e clubcross alweer op de agenda, dit nadat de eerste is afgelast en is verplaatst naar 25 augustus. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur en de trainingen zullen om 12.30 uur beginnen. KLIK HIER voor de lijst met rijders die voor deze clubcross een vlaggenist dienen te verzorgen.

Classic cross 10 juni.

De inschrijving voor de Classic Cross op zondag 10 juni is al reeds geopend. Tijdens deze 28e editie van de Pré-65 Grand Prix zal er worden gereden in verschillende klassen van pre-60 tot en met de pre-95 klasse. Hier vind u meer informatie over dit evenement, terwijl u zich hier direct kunt inschrijven.

It’s now possible to fill in your entryform for the 28th edition of the Grand Prix Pre-65 on Sunday June 10th.  Here you will find more information about this event, while you can fill in you entryform here directly.

Algemene jaarvergadering woensdag 25 april.

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. Sport en Vriendschap u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op woensdag 25 april 2018 bij zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem, 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Huldiging jubilarissen
3. Notulen ledenvergadering 16 november 2017
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. a. Jaarverslag 2017 secretaris
5. b. Financieel jaarverslag 2017 penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
– aftredend: Jan Heijink en Bert Seele
– zittend: Henny Broeke
8. Nabespreking 4-uurscross en ONK 03 en 04 maart 2018
9. Mededelingen Bestuur en Sportcommissie
10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend Hans Polsvoort sr.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij rekenen op uw komst.

Oud-voorzitter Bennie Wisselink overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Bennie Wisselink is overleden.
Wij wensen zijn vrouw Riek, kinderen, en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden van Motor- en Autoclub Sport en Vriendschap Lochem.

1e Clubcross afgelast

We moeten jullie helaas mededelen dat de Clubcross van morgen is afgelast. De vele regen van de afgelopen dagen heeft de baan veranderd in een modderpoel. De Clubcross zal worden doorgeschoven naar de reservedatum 25 augustus.