Lidmaatschap

CONTRIBUTIE
Jeugdleden t/m 15 jaar€ 15
Crossende jeugdleden t/m 15 jaar€ 40
Leden vanaf 16 jaar€ 20
Crossende leden vanaf 16 jaar€ 70
LEDENADMINISTRATIE
Email: leden@macsev.nl
Bankrekening nummer:Rabobank Achterhoek Noord NL69RABO0336600453


Opzegging
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot het moment van wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 december te geschieden.

Betalingswijze
Alle leden zijn verplicht om de MAC Sport en Vriendschap een doorlopende machtiging af te geven voor automatische incasso van de contributiegelden en eventuele crosskaart.