Classic Cross 2024

32e Pré 65 Classic Motorcross te Lochem

Zondag 9 Juni 2024 wordt de 32e Classic Cross Pré-65 georganiseerd op het bekende Grand Prix circuit te Lochem.
Deze cross is bestemd voor alle classic motoren vanaf Pré 65/Pré 70. Zo ook de Twinshock klasse, Pre-85, Pre-90/95/EVO klasse en de 50cc Classic.

Alle motoren dienen qua uitvoering en vering te voldoen aan de reglementen. Motoren, welke niet aan de voorschriften voldoen, zullen niet mogen starten. Voor een vlot verloop van de organisatie verzoeken wij u het inschrijfformulier juist in te vullen, vooral de klasse waarin men wenst mee te rijden. Voor reglementen www.vmcn.mx 

Sunday, June 9, 2024, the 32nd Classic Cross Pré-65 will be organized on the famous Grand Prix circuit in Lochem.
This cross is intended for all classic motorcycles from Pré 65/Pré 70. This includes the Twinshock class and the Pre-90/95/EVO class.

All motorcycles must comply with the regulations in terms of design and suspension. Engines that do not comply with the regulations will not be allowed to start. For a smooth course of the organization, we ask you to fill in the registration form correctly, especially the class in which you wish to participate. For regulations www.vmcn.mx

Participation is only possible with a KNMV license, riders who do not have a KNMV license can use a KNMV day insurance. The costs for this day insurance are € 20.00. The entry fee for this competition is €25.00.

 

Inschrijving / Entries:
Is mogelijk door het volgende formulier geheel in te vullen en op verzenden de klikken. De bevestiging wordt getoond op onze website.
Is possible by completely filling in the following form and click on send. Acceptances will be listed on our website

Rennerskwartier / Paddock:
Rennerskwartier/camping is beschikbaar vanaf donderdagmorgen tegen een eenmalige vergoeding van €15-. Men wordt verzocht het terrein te verlaten voor maandagavond.
Paddock/camping is available from Thursday morning for a one-time fee of €15. You are requested to vacate the site before Monday evening.