Reglement

Reglement Uitwisselingsmotocross 2017

1. Algemeen

Aan Uitwisselingsmotocross wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door leden van BMAC Borculo, HALMAC Halle, HAMAC Harfsen, MSV-NOV Heerde, MAC de Holterberg Holten, HAMC St Isidorushoeve, MAC Sport en Vriendschap Lochem, MC Nijverdal-Hellendoorn, MC Ruurlo en VAMC de Graafschaprijders Vorden.

2. Deelname

Deelname aan de Uitwisselingsmotocross is mogelijk voor de volgende klassen en leeftijden:

Groep Klasse Leeftijd *)
A 50cc 5 t/m 9 jaar
B 65cc kleine wielen 6 t/m 11 jaar
B 65cc grote wielen 7 t/m 12 jaar
C 85cc kleine wielen 10 t/m 13 jaar
C 85cc grote wielen 11 t/m 15 jaar
D V45+ Vanaf 45 jaar
D Dames Vanaf 13 jaar
D MXE (elektrisch) Vanaf 13 jaar
E MX2 tweetakt (t/m 144cc tweetakt) Vanaf 13 jaar
F MX2 viertakt (t/m 250cc viertakt) Vanaf 14 jaar
G MX1 (boven 175cc tweetakt en boven 290cc viertakt) Vanaf 15 jaar
H Super (Motocross licentiehouders vanaf 125cc, Inters Enduro en Inters Supermoto) Vanaf 13 jaar
I Quads (boven 250cc tweetakt en boven 450cc viertakt) Vanaf 16 jaar
I Zijspannen (boven 250cc tweetakt en boven 450cc viertakt) Vanaf 16 jaar

*) De limiet op de maximum leeftijd geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt. De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

Per wedstrijddag kun je alleen in de klasse deelnemen waarvoor is ingeschreven en alleen met een licentie en een motor die bij die klasse past. Indien een klasse niet deelneemt op de wedstrijddag, is het NIET toegestaan in een andere klasse deel te nemen. Deelnemers mogen maximaal één keer per jaar tijdens het seizoen van klasse wisselen. Het is niet mogelijk nadat alle wedstrijden voor een klasse zijn verreden over te stappen naar een andere klasse om nog aan een extra wedstrijd te kunnen deelnemen.

Deelnemers die in twee klassen rijden of meedoen onder een andere naam (of hieraan meewerken) worden minimaal voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor wangedrag van deelnemer of begeleider.

Houders van een Motocross licentie vanaf 125cc (KNMV Jeugd, Cup, Nationaal, Inter of gelijkwaardig van een andere bond) of Inter Enduro of Inter Supermoto licentie moeten in de Superklasse rijden. Een uitzondering geldt voor dames (zij mogen in de Damesklasse deelnemen) en voor licentiehouders van 45 jaar en ouder (zij mogen in de V45+ klasse deelnemen). In beide gevallen moet bij de aanmelding voor aanvang van het seizoen de keuze tussen Superklasse en Dames/V45+ worden gemaakt.

3. Aanmelding voor de UMX competitie

Aanmelding voor de UMX competitie is uitsluitend mogelijk voor leden van de organiserende motorclubs via <link, vanaf 1 januari 2017 beschikbaar>. De aanmelding is geopend van 1 januari tot en met 28 februari 2017. Bij aanmelding wordt eenmalig € 15 in rekening gebracht. Aanmelding van nieuwe deelnemers na 28 februari 2017 is mogelijk, in dat geval wordt eenmalig € 30 in rekening gebracht. Om aan een wedstrijd mee te kunnen doen moet je uiterlijk op de donderdag voor het evenement voor 19:00 uur zijn aangemeld.

Aanmeldingen worden geaccepteerd als alle onderstaande gegevens zijn vermeld:
– Klasse;
– Rijnummer (voorkeur);
– Roepnaam en naam;
– Transpondernummer.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een persoonlijke MYLAPS MX of X2 transponder (transpondernummer te vermelden bij aanmelding voor aanvang van het seizoen). Het rijnummer wordt pas toegekend als het transpondernummer is doorgegeven. Het gebruik van één transponder door meerdere rijders wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de toekenning van rijnummers gaan door de KNMV toegewezen rijnummers voor, daarna wordt rekening gehouden met rijnummers van het voorgaande jaar. Verder in volgorde van binnenkomst. Rijnummers boven 999 worden niet geaccepteerd. Deelnemers moeten alle wedstrijden met het aan hen toegewezen rijnummer en het bij aanmelding vermelde transpondernummer rijden.

4. Inschrijving en betaling voor wedstrijden

Deelnemers die zich tijdig hebben aangemeld voor de UMX competitie kunnen deelnemen aan de wedstrijd als de betreffende klasse daar rijdt (zie kalender voor een indeling van klassen per wedstrijd). Zij moeten zich op de dag van de wedstrijd voor aanvang van de training melden bij de organisator en daar het inschrijfgeld van € 15 betalen.

Bij een UMX in combinatie met een ONK of NK wedstrijd bestaat de mogelijkheid voor de organisator om entree te vragen.

Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige KNMV licentie. Deze moet bij de inschrijving voor iedere wedstrijd worden getoond.

5. Tijdschema

Het tijdschema voor iedere wedstrijd wordt vooraf op de UMX internet site bekendgemaakt. Alle deelnemers moeten een half uur voor aanvang van de eerste training aanwezig zijn. Rijders die om bepaalde reden niet op tijd aanwezig kunnen zijn, moeten dit bij hun eigen club melden. De clubs geven dit door aan de organisator, waarna voor deze deelnemers indien mogelijk een regeling wordt getroffen.

Bij iedere wedstrijd geldt een vaste volgorde van klassen: 50cc – 65cc – 85cc – V45+&Dames – MX2-2t – MX2-4t – MX1 – Super – Zijspan – Quad.

Wanneer in series wordt gereden, bij training en wedstrijd:
– Eerste training even rijnummers, tweede training oneven rijnummers, voor de wedstrijd worden de groepen bekend gemaakt;
– Per serie gaan de eerste 50% van de rijders over naar de A-finale (naar boven afgerond);
– Eerst A-finale, dan B-finale.

6. Startopstelling

De startopstelling voor de eerste manche wordt bepaald door loting, de tweede manche in volgorde van de uitslag van de eerste manche.

7. Wedstrijdduur

– Jeugd 50cc: 8 minuten plus 1 ronde
– Jeugd 65cc: 10 minuten plus 1 ronde
– Jeugd 85cc: 12 minuten plus 1 ronde
– Overige klassen: 15 minuten plus 1 ronde

8. Uitslagen

De uitslagen worden uitsluitend bepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder. Gebruik van dezelfde transponder door meerdere deelnemers wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de daguitslag is de puntentelling per manche 50-45-41-38-36-35-34-…-1 (of 100-95-91-88-86-85-84-…-1 wanneer in series en finales wordt gereden). Alle rijders die reglementair worden afgevlagd ontvangen minimaal één punt. Bij gelijk aantal punten is de tweede manche doorslaggevend. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend bij de organisator van de wedstrijd, binnen 30 minuten na publicatie.

Per wedstrijddag worden door de organisator maximaal drie bekers per klasse beschikbaar gesteld (de regel is één op vijf deelnemers, minimaal drie deelnemers).

Wanneer door technische oorzaak geen correcte uitslag kan worden gemaakt ontvangen alle deelnemende rijders 25 punten per manche of serie.

9. Competitie

Voor deze uitwisselingswedstrijden wordt een aparte competitie opgezet. Voor de eindstand worden alle verreden manches geteld, er zijn geen schrapresultaten. Bij een gelijke eindstand geldt de uitslag van de laatst verreden manche. Voor de eerste drie per klasse in de eindstand worden bekers beschikbaar gesteld. Deze bekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag per klasse, na afloop van de wedstrijden.

10. Milieuregels

Bij de Uitwisselingsmotocross gelden de volgende milieuregels:
– gebruik van een demper die voldoet aan de 94 dB(A) geluidnorm is verplicht;
– gebruik van een milieumat is verplicht;
– gebruik van tear-off (wegwerpscherm voor crossbril) is verboden;
– motoren afspuiten in het rennerskwartier is verboden;
– achterlaten van olie, banden, vloeistoffen en ander afval is verboden.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de UMX doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

12. Overige punten

Indien het aantal deelnemers dit toelaat kan de organisator beslissen klassen samen te voegen, de uitslag wordt wel per klasse opgemaakt (in principe maximaal 50 deelnemers, dit is mede afhankelijk van het circuit). Bij te grote deelname in een klasse wordt in series (eerst even dan oneven rijnummers) en vervolgens een A- en B-finale gereden. Van iedere serie gaat 50% van de rijders over naar de A-finale (naar boven afgerond).

De motoren moeten zich in een technisch goede staat bevinden en worden voor de trainingen gekeurd. Er kan een geluidmeting worden gedaan op basis van de geldende KNMV normen. Bij overtreding wordt een tijdstraf van één minuut opgelegd in de betreffende manche of serie waarin de overtreding is geconstateerd. Hiertegen is geen protest mogelijk. Tot de ingang van de laatste ronde kan de wedstrijdleider beslissen een deelnemer uit de wedstrijd te halen.

Deelnemers moeten in goede crosskleding rijden.

Alle motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond, bijvoorbeeld zwarte borden met witte cijfers of witte borden met zwarte cijfers. Dit alles moet voor aanvang van de training in orde zijn. Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

Deelnemers kunnen door de club waar ze zich hebben aangemeld worden verplicht voor een vlaggenist te zorgen.

IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE