Ledenvergadering dinsdag 22 september

SEVGeachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. “Sport en Vriendschap” u uit voor een  LEDENVERGADERING op dinsdag 22 september 2015 in de Koppeling, aanvang 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

 

 

 

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 9 april 2015
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Evaluatie seizoen 2015
5. Programma 2016
6. Mededelingen bestuur en sportcommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng!

 

Bestuur en Sportcommissie