Ledenvergadering 16 november.

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. “Sport en Vriendschap” u uit voor een  LEDENVERGADERING op donderdag 16 november 2017 in de Koppeling, aanvang 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering 20 april 2017
  3. Ingekomen en uitgegane stukken
  4. Evaluatie seizoen 2017
  5. Programma 2018
  6. Mededelingen bestuur en sportcommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij rekenen op uw komst en inbreng.