Terug naar Evenementen

Classic Cross

30e Pré 65 Classic Motorcross te Lochem

Zondag 12 Juni 2022 wordt de 30e Classic Cross Pré-65 georganiseerd op het bekende Grand Prix circuit te Lochem.
Deze cross is bestemd voor alle classic motoren vanaf Pré 65/Pré 70. Zo ook de 50 cc klasse, de Twinshock klasse en de Pre-90/95/EVO klasse.

Alle motoren dienen qua uitvoering en vering te voldoen aan de reglementen. Motoren, welke niet aan de voorschriften voldoen, zullen niet mogen starten. Het geluid van de motoren mag maximaal 94 DB(A) bedragen, alle motoren dienen dan ook voorzien te zijn van een deugdelijke demper. Voor een vlot verloop van de organisatie verzoeken wij u het inschrijfformulier juist in te vullen, vooral de klasse waarin men wenst mee te rijden. Voor reglementen Pre 70 motorcrossclub en Classic 50 cc motocross zie www.classicmotorsport.org of www.vmcn.mx 

Deelname is alleen mogelijk met een KNMV-licentie, rijders welke niet in het bezit zijn van een KNMV-licentie kunnen gebruik maken van een KNMV dag-verzekering. Deze kan door de rijder zelf worden aangevraagd via de website van de KNMV.
https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=473 Tevens is er de mogelijkheid om deze dag-verzekering via ons aan te vragen. De kosten voor deze dagverzekering bedragen € 35,00. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €20,00.

Sunday 12 June 2022 the 30th Dutch Pré 65 Grand-Prix will be organized at the well-known Grand Prix-course of Lochem.
This motocross is in principle reserved to the Pré 65/Pré 70 motors. Also the 50cc and the Twin Shocks and Pre-90/95/EVO bikes have there own racing-class. All machines must be fitted with an effective silencer.

The noise of the bike is permitted by a maximum of 94 DB(A). All motors should fulfill the rules of spring-action and
construction. Any bike out of these rules will not be accepted at the startingline. For a smoothly progress of the organisation and to make up a good programm, we ask you to fill in the entry-form clear and right. Especially the class in which you want to compete needs the attention. For rules Pre 70 Motocrossclub and Classic 50 cc motocross see www.classicmotorsport.org of www.vmcn.mx

Participation is only possible with a KNMV license, drivers that are not in possession of a KNMV license can use a KNMV day insurance. This can be requested by the rider himself through the KNMV website.
https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=473 
We can also arrange this day insurance for you, the costs associated with these KNMV day insurance are €35,00. The entree fee for this event is € 20,00

Inschrijving / Entries:
Is mogelijk door het volgende formulier geheel in te vullen en op verzenden de klikken. De bevestiging wordt getoond op onze website.
Is possible by completely filling in the following form and click on send. Acceptances will be listed on our website

Rennerskwartier / Paddock:
Rennerskwartier/camping is beschikbaar vanaf donderdagmorgen tegen een eenmalige vergoeding van €10,-. Men wordt verzocht het terrein te verlaten voor maandagavond.
Paddock/camping is available from Thursday morning for a one-time fee of €10. You are requested to vacate the site before Monday evening.

Voor technische informatie / For Technical Information:
Dik v.d. Kolk
T. +31 573 253 092

Rob v.d. Straat
T. +31 575 431 097