Corona maatregelen

Indien u het terrein wilt betreden dient u het protocol gelezen te hebben en u hier aan te houden. Inden u zich niet aan de regels houd van dit protocol zult u van het circuit verwijderd worden.

Regels:

 • Deelname aan training is alleen voor leden.
 • Per deelnemer wordt maximaal 1 begeleider toegelaten (deze dient via de website aangemeld te worden)
 • Iedere deelnemer moet zich voor de training melden bij het loket voor de kantine met een geldige KNMV-licentie en lidmaatschapskaart.
 • Trainen zal in groepen plaatsvinden.
 • Neem in het rennerskwartier voldoende afstand van de andere personen en houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd u aan de regels van de ‘Basis hygiëne’
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles