Classic CEC

De derde wedstrijd van de CEC (Classic European Championship) zal worden gehouden in Lochem op zaterdag 17 juni.

Inschrijving / Entries:
De voorinschrijving is reeds gesloten zie hier de deelnemerslijsten. Na de sluitingsdatum is inschrijving alleen nog mogelijk op de dag en de plaats van de wedstrijd door het invullen van het inschrijfformulier en betaling van € 10,00 extra voor ECMO.
The registration already closed, click this link for the paticipants. After the closing date enrolment is only possible on the day and the place of the race by filling in an entry form and paying of the additional € 10,00 penalty fee for ECMO.

Rennerskwartier / Paddock:
Rennerskwartier/camping is beschikbaar vanaf woensdag. Men wordt verzocht het terrein te verlaten voor maandagmiddag.
Paddock/camping is allowed from Wednesday. We ask you to leave camping before Monday-noon.


Klassen/
 Classes:
– Leeftijd 30+ pre’ 74 motoren Pre’ 74: motoren, gebouwd voor 1-1-74 / Age 30+  pré 74 bikes, built before 1-1-74
– Leeftijd 50+ pre’ 74 motoren Pre’ 74: motoren, gebouwd voor 1-1-74 / Age 50+  pré 74 bikes, built before 1-1-74
– Leeftijd 60+ pre’ 72 motoren Pre’ 72: motoren, gebouwd voor 1-1-72 / Age 60+  pré 72 bikes, built before 1-1-72
– Leeftijd 66+ pre’ 65 motoren Pre’ 65: motoren, gebouwd voor 1-1-65 / Age 66+  pré 65 bikes, built before 1-1-65
– Leeftijd 70+ pre’ 65 motoren Pre’ 65: motoren, gebouwd voor 1-1-65 / Age 70+  pré 65 bikes, built before 1-1-65

Peildatum leeftijd van de rijder is 31 december van het lopende jaar. Deelname: Max. 60 rijders per klasse. In geval een klasse meer dan 60 rijders heeft zal de tijd van de tweede training tellen voor de kwalificatie. De eerste wedstrijd van een jaar zijn de beste 20 rijders van het voorafgaande jaar vrijgesteld van kwalificatie. De volgende wedstrijden in hetzelfde jaar zijn de 20 beste rijders in de stand in het lopende jaar vrijgesteld van kwalificatie. Rijders die zich niet kwalificeren kunnen deelnemen in een jongere groep (bv. 50+ kan in de 30+) / Date to define the age of the rider is December 31th of the current year. Participation: Max. 60 riders per class. In case of more than 60 riders per class the time of the second practice counts for qualification. The first race of the year the 20 best riders of the year before will be free of qualification. The next race in the same year the 20 best riders of the ranking of the current year will be free of qualification. Not qualified riders have the possibility to start in a younger group (for instance 50+ can then ride in 30+) 

Klik op de link voor het gehele ECMO reglement. / Click the link for the complete ECMO reglement

Tijdschema / Timeschedule