Algemene jaarvergadering woensdag 25 april.

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. Sport en Vriendschap u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op woensdag 25 april 2018 bij zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem, 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Huldiging jubilarissen
3. Notulen ledenvergadering 16 november 2017
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. a. Jaarverslag 2017 secretaris
5. b. Financieel jaarverslag 2017 penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
– aftredend: Jan Heijink en Bert Seele
– zittend: Henny Broeke
8. Nabespreking 4-uurscross en ONK 03 en 04 maart 2018
9. Mededelingen Bestuur en Sportcommissie
10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend Hans Polsvoort sr.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij rekenen op uw komst.