Algemene jaarvergadering 20 april.

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. Sport en Vriendschap u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op donderdag 20 april 2017 bij zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem, 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Notulen ledenvergadering 01 november 2016
 4. Ingekomen en uitgegane stukken
 5. Jaarverslag 2016 secretaris
 6. Financieel jaarverslag 2016 penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 • aftredend: Jan Heijink en Bert Seele
 • zittend: Henny Broeke
 1. Nabespreking 4-uurscross en ONK 04 en 05 maart 2017
 2. Mededelingen Bestuur en Sportcommissie
 3. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en herkiesbaar: Hans Polsvoort jr., Franc Hoksbergen en Anita Stavenuiter

11.  Rondvraag

 1. Sluiting

 Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng!