Aanvragen KNMV Basis sportlicentie, voorheen districtslicentie.

knmvZoals je ongetwijfeld al hebt vernomen, wordt de Districtslicentie vanaf 1 januari 2016 opgevolgd door de KNMV Basis Sportlicentie.

Hiermee krijgt de oude Districtslicentie niet alleen een nieuwe naam, maar ook een lagere prijs van slechts € 60,-.

De grootste veranderingen ten opzichte van de oude Districtslicentie zijn:
• prijsverlaging van € 75,- naar € 60,-;
• digitaal aanvragen bij KNMV; niet meer bij clubs;
• verhoogde dekking Persoonlijke Ongevallen.

Met de KNMV Basis Sportlicentie kun je bij KNMV-clubs terecht voor:
• deelname aan vrije trainingen;
• deelname aan club- en districtswedstrijden.

Aan de KNMV Basis Sportlicentie zit een verzekering gekoppeld voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Persoonlijke Ongevallen voor Nederlandse ingezetenen, buitenlanders hebben hiermee alleen WA-dekking.

Vergeleken met 2015 is de P.O.-dekking uitgebreid tot:
• bij overlijden: € 10.000,-;
• bij 100% invaliditeit: € 35.000,-.

Hoe vraag ik de KNMV Basis Sportlicentie aan?

In deze handleiding wordt jou stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om een KNMV Basis Sportlicentie aan te vragen.

Let goed op bij het kiezen van de tak van motorsport

Het is belangrijk dat je aangeeft aan welke takken van motorsport je gaat deelnemen!
Let wel: wanneer je 1 vorm van motorsport kiest, betaal je € 60,-. Bij iedere extra tak van motorsport betaal je € 5,- meer.
Het is belangrijk dat je voor deelname aan club- en/of districtswedstrijden over de juiste licentie beschikt met daarop vermeld de juiste tak van motorsport. Wanneer je een KNMV Basis Sportlicentie hebt met daarop alleen motocross, dan kun je met deze licentie bijvoorbeeld niet deelnemen aan een VTBM grasbaanwedstrijd. Wil je dit wel, dan dien je voor € 5,- extra ook grasbaan als motorsport aan te vinken bij jouw aanvraag.

Vanaf heden is het mogelijk jouw licentie voor 2016 aan te vragen. Wij adviseren jou om dit direct te doen zodat je in 2016 snel van start kunt.

Wij hopen je in 2016 weer als licentiehouder te mogen verwelkomen. Wij wensen je daarom alvast een sportief en succesvol motorsportjaar toe.