Terug naar Evenementen

Classic Cross

29e Pré 65 Classic Motorcross te Lochem

Zaterdag 15 Juni 2019 wordt de 29e Classic Cross Pré-65 georganiseerd op het bekende Grand Prix circuit te Lochem.
Deze cross is bestemd voor alle classic motoren vanaf Pré 65. Pré 70 motoren starten in een aparte klasse. Zo ook de 50 cc klasse, de Twinshock klasse en de Pre-90/95 klasse.

Alle motoren dienen qua uitvoering en vering te voldoen aan de reglementen. Motoren, welke niet aan de voorschriften voldoen, zullen niet mogen starten. Het geluid van de motoren mag maximaal 94 DB(A) bedragen, alle motoren dienen dan ook voorzien te zijn van een deugdelijke demper. Voor een vlot verloop van de organisatie en het samenstellen van een goed programmaboekje verzoeken wij u het inschrijfformulier juist en in te vullen, vooral de klasse waarin men wenst mee te rijden. Voor reglementen Pre 70 motorcrossclub en Classic 50 cc motocross zie www.classicmotorsport.org of www.vmcn.mx 

Deelname is alleen mogelijk met een KNMV-licentie, rijders welke niet in het bezit zijn van een KNMV-licentie kunnen gebruik maken van een KNMV dag-verzekering. Deze kan door de rijder zelf worden aangevraagd via de website van de KNMV.
https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=473 Tevens is er de mogelijkheid om deze dag-verzekering via ons aan te vragen. De kosten voor deze dagverzekering bedragen € 27,50

Saterday 15 June 2019 the 29th Dutch Pré 65 Grand-Prix will be organized at the well-known Grand Prix-course of Lochem.
This motocross is in principle reserved to the Pré 65 motors. Pré 70 motors shall start in a class by themselves. Also the 50cc and the Twin Shocks and Pre-90/95 bikes have there own racing-class. All machines must be fitted with an effective silencer.

The noise of the bike is permitted by a maximum of 94 DB(A). All motors should fulfill the rules of spring-action and
construction. Any bike out of these rules will not be accepted at the startingline. For a smoothly progress of the organisation and to make up a good programm, we ask you to fill in the entry-form clear and right. Especially the class in which you want to compete needs the attention. For rules Pre 70 Motocrossclub and Classic 50 cc motocross see www.classicmotorsport.org of www.vmcn.mx

Participation is only possible with a KNMV license, drivers that are not in possession of a KNMV license can use a KNMV day insurance. This can be requested by the rider himself through the KNMV website.
https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=473 
We can also arrange this day insurance for you, the costs associated with these KNMV day insurance are € 27.50

Indeling wedstrijden / Classifying races :

50 – classic motor 50 cc
A – 4-takt pré 60 500 cc
A1 – 4-takt pré 65 Pré unit
B – 2-takt pré 65 250 cc
B1 – 2-takt pré 65 500 cc
B2 – 2-takt pré 70 250 cc
B3 – 2-takt pré 70 500 cc
C – 4-takt pré 65 250 cc
C1 – 4-takt pré 65 500 cc unit
C2 – 4-takt pré 70 500 cc
F – Twinshock boven 50 jaar
G – Twinshock onder 50 jaar
H – Pré-90/95
I – Pré-90/95 40+
J – Pré-85

Klasse A + A1 starten in één groep / Class A + A1 start together in one group
Klasse B + B1+ B2 + B3 starten in één groep / Class B + B1 + B2 + B3 start together in one group
Klasse C + C1 + C2 starten in één groep / Class C + C1 +C2 start together in one group
Klasse I + J starten in één groep / Class I + J start together in one group

Het gebruik van transponders is verplicht, er is een mogelijkheid om een transponder te huren.
The use of a transponder is obliged for all riders, there is a possibility to rent a transponder for one day.

Inschrijving / Entries:
Is mogelijk door het volgende formulier geheel in te vullen en op verzenden de klikken. De bevestiging wordt getoond op onze website.
Is possible by completely filling in the following form and click on send. Acceptances will be listed on our website

Rennerskwartier / Paddock:
Rennerskwartier/camping is beschikbaar vanaf donderdagmorgen. Men wordt verzocht het terrein te verlaten voor maandagavond.
Paddock/camping is allowed from Thursdaymorning. We ask you to leave camping before Monday-evening.

Voor technische informatie / For Technical Information:
Dik v.d. Kolk
T. +31 573 253 092

Rob v.d. Straat
T. +31 575 431 097